• zijkant.jpg
  • voorkant.jpg
  • opzij.jpg
  • Aangepast.jpg
  • raam.jpg
  • front.jpg
  • kerkzaal.jpg
  • bovenzaal.jpg
Evangelische Genade Gemeente

Website ANBI portaal Verslag 2019

De naam van de instelling:

Stichting Evangelische Genade Gemeente,
staat ook bekend als Grace Christian Fellowship

 

RSIN:

816350735

Post/bezoekadres:

Geeresteinselaan 87, 3931 JB Woudenberg.

Tel. Nr. (033) 286 7343
           (06) 17806494

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.segg.nl

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel alle mensen te brengen tot de kennis van Gods verlossing en genade, ze te onderwijzen in het Woord van God en ze als getuigen van de Here Jezus in de wereld uit te zenden.

 

Bestuurssamenstelling:

Herman Askamp, Voorzitter
Anneke Freriks, Penningmeester
Corrie Bakker, Secretaris

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Beloningsbeleid:

 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

1: Het beleggen van kerkdiensten, waar de prediking van het Woord van God centraal staat.
2: Het beleggen van periodieke nationale themadagen waar relevante christelijke vraagstukken behandeld zullen
    worden vanuit Gods Woord.
3: Het geven van Bijbelstudies aan volwassenen en jeugd vanuit Gods Woord en hen zo in staat te stellen te leven
   door Gods Woord.
4: Het beschikbaar stellen van Bijbelse literatuur.
5: Het gebruiken van media om de mensen met het evangelie te bereiken.
6: Het actief betrokken zijn bij nationaal en internationaal zendingswerk.
7: Het op maatschappelijk en sociaal vlak betrokken zijn bij de levens van mensen, in overeenstemming met haar
    grondslag.
8: Het bezoeken en onderhouden van contacten met mensen die daartoe de wens te kennen hebben gegeven.
9: Het helpen van mensen met geestelijke nood en het daar waar mogelijk helpen van mensen met sociale noden door bijvoorbeeld het uitgeven en beschikbaar stellen van eerste levensbehoeften.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In 2019 zijn er elke zondag samenkomsten gehouden die tevens live uitgezonden werden via het internet. Al deze samenkomsten werden daarna gearchiveerd in het archief van onze website om zo tot hulp te zijn voor hen die de samenkomst gemist hebben of voor hen die geïnteresseerd zijn in de Bijbelse boodschap. Naast de samenkomst voor volwassenen werd er ook kinderwerk aangeboden voor kinderen van 0-12 jaar en om de week tiener samenkomsten voor tieners van 13-18 jaar. Na de samenkomst was er gelegenheid tot koffie/thee drinken en werd er soep geserveerd.

Daarnaast werden er wekelijkse en maandelijkse Bijbelstudies gegeven op diverse locaties in het land. Een keer in de maand werd de Bijbelstudie voorafgegaan met een gezamenlijke maaltijd. Ook werden er maandelijkse mannen ontbijten geserveerd, vrouwen Bijbelstudies gehouden en Tienerclub (13 – 18 jaar) activiteiten georganiseerd.

 

Waar nodig werden er mensen in de gemeente met geldelijke ondersteuning geholpen en er werden twee zendingsprojecten in het buitenland ondersteund:

  • Living Hope School en Kliniek in India
  • Mary ’s Kindertehuis in Afrika.

Diverse malen werd er op de Voedselbank een beroep gedaan om mensen in hun directe nood voor eerste levensbehoeften bij te staan.

De jaarlijkse BBQ met de Country Trail Band en het Kerstdiner waren heerlijke evenementen waar we veel mensen mee mochten bereiken.

Alle gemeenteleden zijn actief geweest in het bezoeken van en contacten leggen met mensen zowel binnen als buiten de Gemeente om tot (geestelijke) hulp te zijn. Sommigen helpen op praktische wijze via de organisatie HiP.

 

 

Financiële verantwoording:

 

In het huurcontract staat dat de stichting, bij eventuele ontbinding, dit zes maanden van te voren moet aangeven. Het doel is om het bedrag van zes maanden huur in reserve te hebben.

 

Balans per 31-12-2019
Debet   Credit  
Liquide middelen:      
ING Bank €   3.238 Reserves 2018 € 20.302
Reserve € 17.500 Resultaat 2019 €      436
Totaal € 20.738 Totaal € 20.738

 

Resultaten rekening 2019
Lasten   Baten  
Gebouw € 40.546 Donaties € 57.991
Kantoor €   2.930    
Zending € 11.516    
Andere uitgaven €   2.536    
Resultaat €      436    
Totaal € 57.991 Totaal € 57.991

 

Gebouw = Huur+vaste lasten+gemeentelijke belasting+verzekering+onderhoud
Kantoor = Telefoon+kantoor benodigdheden+Kamer v. Koophandel+bankkosten+postzegels+website
Zending = Binnenlandse en buitenlandse hulpverlening
Andere= Kinderwerk+keukenkosten+bibliotheek+kerstdiner+countrytrailband
Donaties= Tienden+collectes+geoormerkte zendingsgiften