• opzij.jpg
  • voorkant.jpg
  • raam.jpg
  • bovenzaal.jpg
  • zijkant.jpg
  • kerkzaal.jpg
  • front.jpg
  • Aangepast.jpg
Evangelische Genade Gemeente

Website ANBI portaal   Verslag 2017

 

De naam van de instelling:

Stichting Evangelische Genade Gemeente,

staat ook bekend als Grace Christian Fellowship

 

RSIN:

816350735

 

Post/bezoekadres:

Geeresteinselaan 87, 3931 JB Woudenberg.

Tel. Nr. (033) 286 7646

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.segg.nl

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel alle mensen te brengen tot de kennis van Gods verlossing en genade, ze te onderwijzen in het Woord van God en ze als getuigen van de Here Jezus in de wereld uit te zenden.

 

Bestuurssamenstelling:

Herman Askamp, Voorzitter

Anneke Freriks, Penningmeester

Corrie Bakker, Secretaris

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

1: Het beleggen van kerkdiensten, waar de prediking van het Woord van God centraal staat.

2: Het beleggen van periodieke nationale themadagen waar relevante christelijke vraagstukken behandeld zullen worden vanuit Gods Woord.

3: Het geven van Bijbelstudies aan volwassenen en jeugd vanuit Gods Woord en hen zo in staat te stellen te leven door Gods Woord.

4: Het beschikbaar stellen van Bijbelse literatuur.

5: Het gebruiken van media om de mensen met het evangelie te bereiken.

6: Het actief betrokken zijn bij nationaal en internationaal zendingswerk.

7: Het op maatschappelijk en sociaal vlak betrokken zijn bij de levens van mensen, in overeenstemming met haar grondslag.

8: Het bezoeken en onderhouden van contacten met mensen die daartoe de wens te kennen hebben gegeven.

9: Het helpen van mensen met geestelijke nood en het daar waar mogelijk helpen van mensen met sociale noden door bijvoorbeeld het uitgeven en beschikbaar stellen van eerste levensbehoeften.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In 2017 zijn er elke zondag samenkomsten gehouden die tevens live uitgezonden werden via het internet. Al deze samenkomsten werden daarna gearchiveerd in het archief van onze website  om zo tot hulp te zijn voor hen die de samenkomst gemist hebben of voor hen die geïnteresseerd zijn in de Bijbelse boodschap. Naast de samenkomst voor volwassenen werd er ook kinderwerk aangeboden voor kinderen van 0-12 jaar en om de week tiener samenkomsten voor tieners van 13-18 jaar. Na de samenkomst was er gelegenheid tot koffie/thee drinken en werd er soep geserveerd.

Daarnaast werden er wekelijkse en maandelijkse Bijbelstudies gegeven op diverse locaties in het land. Een keer in de maand werd de Bijbelstudie voorafgegaan met een gezamenlijke maaltijd. Ook werden er maandelijks  mannen ontbijten geserveerd , vrouwen Bijbelstudies gehouden en Tienerclub (13 – 18 jaar)  activiteiten georganiseerd. Een cursus Hebreeuws werd opgestart.

Twee echtparen werden in de echt verbonden.

 

In september vierden wij samen het Bazuinenfeest en in samenwerking met TRI verdiepten wij ons verder in de feesten van God. In november werd de jaarlijkse vrouwendag gehouden.

 

Waar nodig  werden er mensen in de gemeente met geldelijke ondersteuning geholpen  en er werden twee zendingsprojecten in het buitenland ondersteund:

  • Living Hope School en Kliniek in India
  • Mary ’s Kindertehuis in Afrika.

Diverse malen werd  er op de Voedselbank een beroep gedaan om mensen in hun directe nood voor eerste levensbehoeften bij te staan.

De jaarlijkse BBQ met de Country Trail Band en het Kerstdiner waren heerlijke evenementen waar we veel mensen mee mochten bereiken.

Alle gemeenteleden zijn actief geweest in het bezoeken van en contacten leggen met mensen zowel binnen als buiten de Gemeente om tot (geestelijke) hulp te zijn. Sommigen helpen op praktische wijze via de organisatie HiP.

 

 Financiële verantwoording:

 

Onderstaande balans geeft de inkomsten en uitgaven weer van 2017. Dit jaar is er een traplift geïnstalleerd voor mensen die moeilijk boven kunnen komen. Tevens is het mengpaneel vervangen. In het huurcontract staat dat de stichting, bij eventuele ontbinding, dit zes maanden van te voren moet aangeven. Het doel is om het bedrag van zes maanden huur in reserve te hebben.

 

 Balans per 31-12-2017
   
Debet   Credit
  Liquide middelen:      
 ING Bank

€   3,177

 Reserves 2015  €    20.455
Reserve €  19.000  Resultaat 2016 €          1722
    Eigen vermogen 31-12-2015  €    22.177
   ======    ======
 Totaal: €   22.177  Totaal:  €    22.177
       

 


Resultatenrekening 2017
     
Lasten   Baten
Gebouw € 39.855 Donaties 60.942
Kantoor 2.615    
Zending 5.144    
Traplift 5.800    
Mengpaneel 950    
Andere uitgaven 4.955    
Resultaat 1.722    
  =====   ====== 
 Totaal: € 60.942  Totaal:  € 60.942
       

 

Uitleg:

Gebouw = Huur+vaste lasten+gemeentelijke belasting+verzekering+onderhoud

Kantoor = Telefoon+kantoor benodigdheden+Kamer v. Koophandel+bankkosten+postzegels+website

Zending = Binnenlandse en buitenlandse hulpverlening

Andere = Kinderwerk+keukenkosten+bibliotheek+kerstdiner+Country Trail Band

Donaties = Tienden+collectes+geoormerkte zendingsgiften